Grupo Factor Global BCN també és una Consultora estratègica que ofereix serveis d’Avaluació i Diagnòstic a aquelles empreses de Barcelona o de qualsevol punt d’Espanya que vulguin conèixer la seva situació actual.

» Sol·licitar pressupost

shutterstock_74338789-1000x400

Els treballs que cal efectuar comprenen les activitats necessàries per a què el CONSULTOR DE DIAGNÒSI que li assignem faci una avaluació de la situació real de l’empresa, revisi metòdicament totes les àrees que la comprenen, el seu entorn i els seus recursos, els objectius i els èxits; perquè detecti la seva problemàtica i pari esment, específicament, en allò que realment provoca la possible manca d’eficàcia, de la rendibilitat o de la productivitat de tal manera que vostè pugui encarar-ne l’evolució.

Una vegada hàgim acabat la nostra intervenció, farem una Conferència de Tancament en la qual presentarem de manera exhaustiva a Direcció de l’EMPRESA CLIENT els resultats i les conclusions de l’ESTUDI – DIAGNÒSTIC. Així mateix, i si vostè ho desitja, li lliurem un informe escrit estrictament confidencial que comprèn el resultat de l’anàlisi detallada de totes i cadascuna de les àrees de l’empresa, els seus punts forts i els febles, així com les seves conseqüències. Gràcies a aquests elements que són elaborats conjuntament entre la propietat, gerència i/o els directius, vostè tindrà unes poderoses eines per encarar el futur amb garanties d’èxit.

El dit informe recull unes recomanacions, les alternatives estratègiques i els mètodes de correcció amb SOLUCIONS –immediatament aplicables–, els programes de treball, la seva implantació en el temps, i tots els programes de perfeccionament degudament valorats.

» Sol·licitar pressupost