Un procés senzill: claus en mà. Tot inclòs en la mateixa tarifa

Característiques de la certificació

– És fàcil d’implementar.
– Es basa en els procediments que ja existeixen.
– Molt flexible.
– Evita canvis innecessaris.
– Proporciona un suport per acomplir els criteris internacionals.
– Aporta solucions pràctiques i factibles.
– Evita tràmits burocràtics que són excessius i la paperassa.

Què li proporciona Grupo Factor Global BCN?

– Els Manuals de cada Norma, els seus Procediments i els Documents de Control en què figuren les polítiques de gestió i els objectius que cal complir.
– Com assolir a la pràctica els objectius anteriors i de quina manera es controlaran els procediments de negoci per assolir tots els requisits de la norma.
– Consultoria sobre les auditories internes, tot assegurant que els Manuals romanen vigents i proporcionant-li l’oportunitat d’analitzar els seus sistemes i d’identificar les àrees de millora.
– Suport per assolir la conformitat amb les normes.
– Certificació a través de l’empresa Certificadora que vostè desitgi.

El procés de certificació

– Auditoria dels processos documentats.
– Avaluació de riscs / auditoria inicial en què es defineix allà on les normes internacionals es compleixen.
– Es defineixen i es redacten els Manuals de la Norma i els Procediments de Control Inicials.
– Es proporcionen els manuals per a què el client els aprovi i, si cal, s’inclouen esmenes.
– Formació del Responsable de Qualitat, Mediambiental i de Seguretat i Salut.
– Realització de l’auditoria interna final.
– Presentació dels Manuals per a la Certificació.
– Consell / Formació per a auditories internes.
– Tramesa dels Manuals i dels Sistemes de Gestió a l’organisme certificador.
– Prestem assistència a l’auditoria de certificació, si cal.

Grupo Factor Global BCN – Organisme Implantador

– Un sistema d’implantació, d’implementació, de formació i d’auditories internes així com un llistat de les normes.
– Tarifa fixa. Claus en mà.
– Procés ràpid, amb un termini de temps determinat (60 dies de termini màxim).
– Auditors certificats IRCA (International Register of Certified Auditors).
– Auditors certificats ERCA (European Register of Certified Auditors).
– Visites anuals per assegurar que les normes es compleixen.
– Aportació de valor afegit a la gestió empresarial.

Revisi les nostres pàgines de preguntes i Implementació ISO 9001 que l’ajudaran a resoldre dubtes com preus, objetius y procediments.