SECTOR: FABRICACIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE MATERIAL COSMÈTIC I COMPLEMENTS (2016)

YOU COSMETICS

Perfil del client:

You Cosmetics, S.L. Pyme implantada en Gavá, província de Barcelona, està preparada per al desenvolupament de la seva activitat, estant especialitzada en la fabricació (externalitzada però controlada personalment pels seus Directius), el muntatge i la comercialització de material cosmètic i complements. Està dirigida per la seva Propietària y Presidenta-Directora General Dª Marta Juanmiquel.

Cas:

El factor primordial és posseir una cultura de qualitat pròpia i aportar-la com a garantia per als seus clients (el principal és una Companyia de les majors d’Espanya en el seu sector). A causa del desmesurat creixement hagut en els últims 5 anys referent a producció, personal i facturació, han obligat a canviar d’instal·lacions a altres dues naus molts més grans i amb tot tipus d’avançaments tecnològics.
Com a conseqüència, se sol·licita a GRUPO FACTOR GLOBAL BCN una proposta d’implantació i transició a la versió 2015 amb les premisses exposades, el full de ruta de les quals s’aprova immediatament.

Solució:

Es re-implanta totalment la Norma incloent les clàusules que comprenen la Transició a la versió 2015 amb la nova cultura de qualitat fent èmfasi especial en el producte en totes les seves fases en un termini de tres mesos i a tots els nivells jeràrquics en la comprensió de l’esperit de la Norma. Se certifica amb èxit a les 4 mesos de l’inici de la intervenció.

Benefici:

Aquesta decisió ha aportat a l’empresa un factor diferencial molt acusat amb les empreses de la seva competència, permetent-li seguir treballant amb els seus clients especialment amb el de major envergadura i més important. Així mateix els seus processos interns, mètodes de treball i procediment s’han vist modernitzats i actualitzats a les noves necessitats i demandes del mercat.

SECTOR: COMERCIALITZACIÓ DE RECAMBIS I REPARACIONS DE COMPONENTS DE VEHICLES INDUSTRIALS (2016)

TRUCK FRENOS

Perfil del cliente:

Truckfrenos, S.L. empresa familiar situada a Canovelles de Barcelona, és Distribuïdor independent de frens d’aire i components de vehicles industrials, la seva gamma de productes inclou un complet sistema de frens d’aire i components. El seu magatzem i tenda de 2.000 metres quadrats, estan ben equipats per atendre diàriament a tots els seus clients i tenir la suficient agilitat per atendre les peticions d’ells amb la màxima urgència i servei. La dirigeix el seu Propietari i Gerent D. Jordi Boronat.

Cas:

Com a conseqüència de la seva premissa que el més important en el seu negoci és la qualitat i la satisfacció i garantia per als seus clients, es decideixen per certificar-se en la Norma 9001:2008 en un primer moment i en la seva versió 2015 en el segon. Sol·licita a GRUPO FACTOR GLOBAL BCN una proposta d’implantació que és aprovada a la seva presentació pel realista d’aquesta.

Solució:

S’implanta totalment la Norma en les seves dues versions amb la transició com a gran desafiament aquest segon pas s’aconsegueix en un període de tres mesos i la certificació és un fet d’èxit.

Benefici:

Aquesta decisió ha aportat a l’empresa agilitat en les seves respostes als clients, major qualitat en els serveis en general, optimització dels recursos i en definitiva una major bondat en els resultats del compte d’explotació. S’obté el valor afegit de la formació del personal, incorporant la qualitat a tots els seus acompliments diaris.

SECTOR: SERVEIS TÈCNICS PER A APARELLS D’ELECTROMEDICINA (2012)

Perfil del client:

Grex Technica, S.L., una pime de Barcelona que treballa en l’àmbit dels «Serveis d’assistència tècnica per a aparells d’electromedicina en el sector clínic-hospitalari», de la qual el Sr. Josep Llobet és el propietari, el gerent i el responsable de la consecució del projecte.

Cas:

Es desitja complementar el rellançament de l’empresa des del punt de vista del desenvolupament intern de la informàtica, del posicionament SEO i SEM i de l’organització interna mitjançant alguna eina que sustenti l’efectivitat dels processos dels serveis que presta, i alhora dotar-la d’un factor diferencial respecte de les altres empreses de la competència. Sol·licita a GRUPO FACTOR GLOBAL BCN un pla d’acció per a la consecució d’aquesta fita.

Solució:

GRUPO FACTOR GLOBAL BCN avalua l’empresa pel que fa a l’aplicació de la norma ISO 9001:2008, i es presenta un pla d’implantació, d’implementació i de Certificació que el propietari aprova tot seguit.

Benefici:

S’inicien les tasques, amb el mateix resultat que es pot observar en la resta d’empreses intervingudes: va poder Certificar-se en un termini de tres mesos. Així, obtingué el Certificat amb gran èxit i integrà tots els seus col·laboradors i treballadors. A més a més, va aprofitar l’esmentada intervenció per aclarir i per tornar a definir els processos que ja estaven funcionant satisfactòriament.

SECTOR: AUTOESCOLES (2012)

Perfil del client:

Autoescuelas Santa Coloma, S.L., té per objecte «Impartir classes de conducció teòrica i pràctica, la realització de cursos de sensibilització i reeducació viària, així com els seus serveis complementaris». L’empresa disposa d’autoescoles a Sant Adrià del Besòs, dues a Badalona, a Barcelona i a El Masnou. Els seus propietaris són els Srs. Josep Martínez del Campo i Josep Mª Jové.

Cas:

El Sr. Josep Martínez del Campo vol renovar les llicències davant del RACC per poder realitzar cursos de sensibilització i de reeducació viària, les quals tenen una vigència de 5 anys. Per aquest motiu, es preparen les noves oposicions entre totes les autoescoles de Catalunya, i n’escolliran 32. El fet de tenir la Norma ISO 9001:2008 atorga una puntuació important a l’hora d’obtenir la concessió. GRUPO FACTOR GLOBAL BCN prepara un pla d’actuació per atènyer un únic objectiu: la Certificació.

Solució:

Aprovada la nostra proposta d’implantació i d’implementació, i pel que fa a la Qualitat, iniciem una col·laboració de costat amb l’altre propietari, el Sr. Josep Mª Jové, responsable del projecte: la mateixa Norma, els seus requisits, la implantació i la implementació, o una auditoria interna abans de passar l’auditoria de Certificació amb tota normalitat.

Benefici:

L’auditoria de Certificació se supera amb plenes garanties, s’obté l’esmentada certificació amb solvència i també un Sistema de Gestió de Qualitat coherent amb la dimensió de l’empresa.