Si la situació dóna peu, a GRUPO FACTOR GLOBAL BCN, sempre preferim parlar amb vostè, atès que és precisament la seva figura la que conforma l’eix de la nostra activitat comercial. Això no obstant, a vegades, amb una resposta ràpida i senzilla a la seva pregunta vostè ja fa. Esperem, doncs, que la nostra secció de Preguntes l’ajudi.

Quant val la norma ISO?

Establim una tarifa fixa a l’inici de la seva relació comercial amb GRUPO FACTOR GLOBAL BCN que no varia al llarg del procés, i que inclou el cost de la implantació a la seva empresa i la corresponent certificació ISO. El preu pot, fins i tot, ésser menor de què vostè s’espera, i es basa en les següents variables:

 • La(es) norma(es) que vostè necessiti.
 • El nombre de seus de l’empresa.
 • El nombre d’empleats.
 • La franja de suport que es consideri necessària per garantir que la seva empresa està preparada i llesta per a la certificació.La(s) norma(s) que Vd. necesite

Som una empresa petita, no estem segurs que puguem permetre’ns el preu.

GRUPO FACTOR GLOBAL BCN s’especialitza a ajudar les pimes i és molt conscient de tots els aspectes relacionats amb el dia a dia del seu negoci. El seu Coordinador de Projectes de GRUPO FACTOR GLOBAL BCN més proper podrà, en molts casos, aconseguir un finançament parcial per a la seva inversió en una norma ISO.

Quins avantatges comporta per a la meva empresa la normalització internacional?

La normalització a escala internacional permetrà a la seva empresa competir en els mercats nacionals i d’arreu. L’ampli reconeixement i l’adopció de les normes internacionals implica que els proveïdors poden desenvolupar els seus productes i els seus serveis utilitzant documents de referència amb una gran rellevància en el mercat. A continuació li deixem una llista, purament il·lustrativa, dels avantatges que les normes ISO proporcionen a la seva empresa:

 • Ingressos més grans.
 • Processos millorats.
 • Major eficiència i consistència.
 • Satisfacció dels clients.

Quina serà la meva inversió en termes de temps per assolir la certificació ISO?

Els terminis d’obtenció depenen de les següents variables:

 • La(es) norma(es) que Vè. necessiti.
 • El nombre de seus de l’empresa.
 • El nombre d’empleats.
 • La quantitat de suport que es consideri necessària per garantir que la seva empresa està preparada i llesta per a la certificació.

GRUPO FACTOR GLOBAL BCN dedica tants recursos com calgui per garantir l’acompliment dels terminis

Què he de fer per aconseguir la certificació ISO

Posis en contacte amb GRUPO FACTOR GLOBAL BCN a aquesta adreça de correu electrònic: info@factorglobal.es

Em poden donar alguns exemples pràctics de normes ISO instaurades?

Hom no se n’adona, però diàriament, vostè i les normes ISO, estan en contacte. Centenars de signes i de símbols han estat estudiats i desenvolupats pels comitès tècnics de normalització, aconseguint transmetre els missatges d’una manera inequívoca, saltant-se totes les barreres idiomàtiques. A continuació, oferim alguns exemples de normes ISO aplicades:

 • Els signes dels embalatges que indiquen «aquesta part cap amunt».
 • Els símbols del davantal del seu cotxe.
 • Les xifres ISBN a la pàgina del llibre que parla dels drets –únics per a cada còpia de cada llibre.
 • Les indicacions i els símbols dels aeroports i de les seves rodalies.
 • Les característiques de la seva targeta de crèdit, que permeten utilitzar-la a tot el món.
 • Les rosques, els perns i els cargols que uneixen la seva cadira, l’escriptori o la bicicleta.

El món no s’atura i evoluciona; però, i pel que fa a les normes ISO?

Les normes ISO es revisen, com a mínim, cada cinc anys a partir de la seva publicació, per assegurar-se que segueixen sent pertinents per al sector.

Quina relació tenen l’ISO i els governs?

L’any 1946, els delegats de 25 països es van reunir amb la intenció de constituir una nova organització internacional que volia «facilitar la coordinació internacional i la unificació de les normes industrials». L’ISO és una organització no governamental (ONG), encara que, sovint, experts de les administracions públiques participen en el desenvolupament de les normes ISO. Tot i que l’ISO és una ONG, fa de pont entre els sectors públic i privat, dels quals obté informació i aportacions.

Què vol dir «Normalització internacional»?

La normalització a escala internacional proporciona un marc de referència (o un llenguatge tecnològic comú) entre proveïdors i clients que facilita el comerç i la transferència de tecnologia. Quan la gran majoria dels productes o dels serveis d’una indústria o d’un sector comercial s’adapten a les Normes Internacionals, aleshores diem que la normalització de tot un ram empresarial té lloc.

Qui desenvolupa les normes ISO?

Les normes ISO les desenvolupen comitès tècnics internacionals formats per experts de diferents sectors industrials. Així, cada any, 30.000 experts (p. ex.: representants del govern i associacions de consumidors) participen en el desenvolupament de normes ISO.

Com es desenvolupen les normes ISO?

El comitè tècnic de delegats (experts) nacionals entaula unes discussions i uns debats que es plasmen en un esborrany d’entesa. Els membres de l’ISO, en conjunt, comenten i voten l’esborrany. Si la votació és favorable, aleshores el document es publica com a Norma Internacional. Si la votació no és favorable, aleshores la norma es revisa segons les crítiques que rep, es torna a redactar i el procés es repeteix.

Quins avantatges comporta per als clients la normalització internacional?

Els clients es beneficien d’un ampli ventall d’ofertes, gràcies a la compatibilitat de la tecnologia assolida en els productes i dels serveis basats en les Normes Internacionals.

Què fa l’ISO per als països en vies de desenvolupament?

Els països en vies de desenvolupament, amb recursos limitats, es poden beneficiar de la font de coneixements que és l’ISO. Per als països en vies de desenvolupament, les normes ISO són un important mitjà per adquirir els coneixements tecnològics més recents. Els països en vies de desenvolupament també es poden beneficiar de les normes ISO per incrementar la seva capacitat d’exportar i de competir als mercats globals.

Les normes ISO s’apliquen de la mateixa manera als països desenvolupats i en aquells en vies de desenvolupament?

Les normes ISO tenen el mateix pes als països industrialitzats i en les nacions en vies de desenvolupament. Amb la globalització del comerç, els clients ja no accepten els productes fabricats segons unes normes inferiors. GRUPO FACTOR GLOBAL BCN treballa amb clients en països en vies de desenvolupament, i els ajuda a instaurar una infraestructura de normalització que permeti que els seus productes satisfacin els requisits imperants a l’àmbit internacional.