Consultora de serveis integrals d’Organització, de Gestió, de Direcció d’empreses i d’Implantació; Auditoria i suport a la Certificació de les normes ISO 9001 i ISO 14001

Empresa de consultoria establerta a Barcelona que proporciona valor afegit a les empreses mitjançant els seus Serveis integrals d’Organització i de Gestió Empresarial. Implementem i fem l’Auditoria de les normes ISO 9001 i ISO 14001, i assistim a la seva Certificació on la marca comercial és GRUPO FACTOR GLOBAL BCN.

Hem establert una manera d’encarar les necessitats i/o les carències de les diferents àrees de l’empresa tot desenvolupant sistemes propis d’Organització molt adaptables i que proporcionen un alt rendiment singular, ja que se centren en les qüestions estratègiques, les culturals i de gestió que més amoïnen la petita i mitjana empresa amb un perfil que, tot sovint, és el d’una empresa familiar amb un grau de desenvolupament molt variable i amb una necessitat urgent d’obtenir beneficis i, alhora, de millorar la seva competitivitat.

Aquest fet ha afavorit un ràpid desenvolupament de l’activitat en aquest espai de temps, per la qual cosa ens hem especialitzat en les àrees de la Qualitat i el Medi Ambient.

Tot això, se sustenta gràcies a una experiència específica en l’àmbit de la consultoria i de la gestió adquirida els darrers vint-i-cinc anys en el marc de més de cinc-centes intervencions de diferents nivells de profunditat, així com de l’assistència per assolir diverses Certificacions ISO i per solucionar la major part de les necessitats d’Organització, de Gestió Directiva i Empresarial.

Els nostres socis i col·laboradors són professionals fortament qualificats (economistes, llicenciats en administració i direcció d’empreses, tècnics en Qualitat i Medi Ambient i auditors de les normes ISO) que tenen una experiència en tots el sectors del món de la gestió empresarial de més de 25 anys. De la mateixa manera, els especialistes en normes ISO són auditors certificats per l’organisme Internacional IRCA y ERCA.

Per què hauria de contractar els serveis de GRUPO FACTOR GLOBAL BCN?

 • Projectes claus en mà.
 • Preu tancat.
 • Mètode d’implantació propi.
 • Implantació ràpida.
 • Col·laboració amb empreses Certificadores de primer ordre.

  • Resultats que s’apliquen a l’instant.
  • Diagnòstic d’empreses propi.
  • Atenció personalitzada.
  • Treball a casa del client, braç a braç.
 • No interferim en el quefer diari.
 • Presentació, seguiment i acompliment dels Programes de treball proposats.
 • Oferim una garantia i un servei de consultes gratuïtes en totes les feines durant un any.

On traballem?