Implanti, auditi i certifiqui la seva ISO 9001 ràpidament

Revisi els nostres apartats de casos i de preguntes, li ajudaran a resoldre la majoria del seus dubtes i podrà veure eixemples d’empreses certificades a l’ISO 9001 amb les que hem treballat.

Demani presupost claus en mà, preu tancat: implantació, auditoria i certificació en 60 dies tot inclòs. Qualsevol dubte, contacti amb el nostre  auditor i coordinador de projectes.

Què és l’ISO 9001?

– Certificació de qualitat reconeguda a escala internacional per l’ISO (Organització Internacional per a l’Estandardització).
– Crea normes de qualitat constants.
– Documenta i integra sistemes que ja existeixen.
– Detecta les necessitats de millora per a l’acompliment de les normes.

De quina manera em pot ajudar l’ISO 9001?

– Obre unes portes a les quals hom no té accés.
– Racionalitza processos que fan que la feina sigui més eficient.
– Redueix costos.
– Proporciona un millor aprofitament del temps i dels materials.
– Ajuda a la formació laboral.
– Permet afegir la confiança dels clients.
– Dóna suport al creixement i a la planificació de l’empresa.

Beneficis de l’ISO 9001

– Es treballa amb més eficàcia.
– Millora el flux d’informació.
– Millora el manteniment de costos i els estalvis.
– Millora la gestió del temps.
– Millora la capacitat de formació.
– Millora la motivació personal.
– Addueix un avantatge competitiu i diferent.
– Millora el seguiment i les responsabilitats.
– Fa que els clients estiguin molt més satisfets.

Amb l’ISO 9001

  • Digui allò que fa
  • Faci allò que diu
  • Mostri allò que ha fet

Certificació de l’ISO 9001

Per coneixer més el procés de certificació de l’ISO 9001 revisi l’apartat certificació 9001

Revisi la nostra pàgina de preguntes, l’ajudarà a resoldre dubtes com a preus, objetius y procediments.