D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Grupo Factor Global BCN us informa que les dades personals que faciliteu en el formulari seran objecte de tractament i s’inclouran en el fitxer informatitzat de caràcter personal la finalitat del qual és atendre els serveis sol·licitats pels interessats.

Així mateix li comuniquem que el responsable del fitxer ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i la seva normativa de desplegament, i es compromet a complir amb el deure de secret pel que fa a les dades incloses en el fitxer. Igualment, l’informem de la seva facultat d’accedir en tot moment a la informació relativa a la seva persona per a la consulta, rectificació, cancel•lació o per oposar-se a qualsevol altre ús excepte, si escau, les dades necessàries per a atendre’l.

Us agrairem que per qüestions relacionades amb l’exercici dels seus drets o per a qualsevol altra informació o aclariment sobre aquest assumpte es dirigeixi a Grupo Factor Global BCN, o bé a l’adreça de correu electrònic.

COOKIES: Si vostè continua utilizant el nostre lloc web després d’haver rebut el missatge relatiu al ús de les cookies, entenem que està d’acord amb l’ús que li donarem de la forma descrita en aquesta política. Si decideix no acceptar les nostres cookies, pot configurar el seu navegador per ser avisat per pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instalació de cookies al seu disc dur. Per prohibir la instalació de les mateixes, ha de seguir les instruccions corresponents al seu navegador:

Si utilitza un altre navegador, pot obtenir més informació sobre com configurar la instal·lació de de les cookies a través de la secció d’ajuda o assistència del navegador en qüestió. Si decideix no acceptar les nostres cookies, podrà continuar utilitzar el nostre web de forma habitual, tot i que és possible que la seva experiència d’usuari es vegi perjudicada.

Les cookies s’utilitzen amb la següent finalitat:

  •  __ga: Anàlisi estadístic de la web amb Google Analytics.

La normativa sobre les cookies està en contstant evolució, pel que per a adaptar-se a les noves tecnologies o, inclús, per a futurs canvis normatius li recomanem que revisi les nostres condicions legals periòdicament per a conèixer la versió aplicable a cada moment.